Ân Hạn Nợ Gốc Là Gì? Lưu Ý Quan Trọng Khi Ân Hạn Nợ Gốc

99 lượt xem

Ân hạn nợ gốc là một trong những thuật ngữ được sử dụng rất nhiều trong các giao dịch vay vốn ngân hàng. Vậy, cụ thể ân hạn nợ gốc là gì? Khi ân hạn nợ gốc cần lưu ý những vấn đề như thế nào? Câu trả lời chi tiết sẽ có ngay trong bài viết dưới đây, các bạn cùng tham khảo nhé!

Ân Hạn Nợ Gốc Là Gì?

Ân hạn nợ gốc là chính sách ưu đãi của ngân hàng dành cho khách hàng. Dựa vào đó, khách hàng được áp dụng chính sách này sẽ được miễn phí trong thời gian ân hạn bắt đầu tính từ thời điểm giải ngân.

Ân hạn nợ gốc là gì?
Ân hạn nợ gốc là gì?

Theo chính sách thông thường, khi vay vốn tại ngân hàng với mục đích mua nhà, mua xe hay vay tiêu dùng, khách hàng phải trả nợ gốc theo tháng tức là sau thời điểm giải ngân 1 tháng, khách hàng cần trả cho ngân hàng một phần gốc và lãi. Tuy nhiên, khi được áp dụng chính sách ân hạn nợ gốc, thời gian trả gốc hoặc lãi sẽ được kéo dài hơn chứ không nhất thiết phải trả một phần gốc và lãi ngay tháng đầu cho ngân hàng.

Xem thêm: tìm hiểu bảo lãnh ngân hàng là gì?

Thời Gian Ân Hạn Nợ Gốc Là Gì?

Thời gian ân hạn nợ gốc sẽ được tính bắt đầu từ khi khách hàng nhận được tiền giải ngân lần đầu tiên cho đến thời điểm khách hàng phải trả khoản nợ gốc đầu tiên. Mặc dù trong thời gian được ân hạn nợ gốc, khách hàng sẽ không phải trả tiền nợ gốc cho ngân hàng nhưng có thể vẫn phải trả lãi phụ thuộc vào thỏa thuận ban đầu của khách hàng và ngân hàng theo hợp đồng tại thời điểm giải ngân.

Có 2 trường hợp xảy ra trong khoản thời gian ân hạn nợ gốc:

 • Khách hàng không cần trả gốc, chỉ cần đóng lãi.
 • Khách hàng không cần trả cả gốc lẫn lãi.

Ví dụ cụ thể về thời gian ân hạn nợ gốc với một số thông tin dưới đây:

 • Hạn mức vay tín chấp 50 triệu
 • thời gian vay là 24 tháng theo hợp đồng
 • Gốc trả hàng tháng
 • Thời gian ân hạn gốc và lãi là 6 tháng
 • Lãi suất 10%/năm.
THÁNG GỐC PHẢI TRẢ LÃI PHẢI TRẢ CHÚ THÍCH
1 0 0 Thời gian ân hạn
2 0 0 Thời gian ân hạn
3 0 0 Thời gian ân hạn
4 0 0 Thời gian ân hạn
5 0 0 Thời gian ân hạn
6 0 0 Thời gian ân hạn
7 2.777.777,78 416,666667
8 2.777.777,78 416,666667
9 2.777.777,78 416,666667
10 2.777.777,78 416,666667
11 2.777.777,78 416,666667
12 2.777.777,78 416,666667
13 2.777.777,78 416,666667
14 2.777.777,78 416,666667
15 2.777.777,78 416,666667
16 2.777.777,78 416,666667
17 2.777.777,78 416,666667
18 2.777.777,78 416,666667
19 2.777.777,78 416,666667
20 2.777.777,78 416,666667
21 2.777.777,78 416,666667
22 2.777.777,78 416,666667
23 2.777.777,78 416,666667
24 2.777.777,78 416,666667

Cách Hình Thức Ân Hạn Nợ Gốc

Hiểu được ân hạn nợ gốc là gì và những hình thức ân hạn nợ gốc sẽ giúp các bạn nắm rõ hơn về quy trình này và cập nhật được những chính sách ưu đãi tốt nhất từ ngân hàng.

Các hình thức ân hạn nợ gốc
Các hình thức ân hạn nợ gốc

Miễn Trả Cả Gốc Lẫn Lãi

Trong suốt thời gian ân hạn nợ gốc, khách hàng sẽ được miễn phí hoàn toàn cả tiền gốc và tiền lãi và đến khi kết thúc thời gian ân hạn, bạn mới cần trả cả gốc và lãi cho lần hoàn vốn đầu tiên.

Miễn Trả Gốc

Hình thức ân hạn miễn trả gốc tức là trong thời gian ân hạn, khách hàng vẫn phải hoàn trả số tiền lãi theo đúng hợp đồng đã ký kết nhưng vào thời điểm trả tiền gốc, bạn sẽ giảm bớt được một phần gánh nặng về tài chính.

Xem thêm: rủi ro tín dụng là gì?

Ví Dụ Về Các Trường Hợp Ân Hạn Nợ Gốc

Ví dụ khách hàng 1 tỷ đồng và thời điểm thanh toán khoản gốc đầu tiên là vào tháng thứ 12. Ta có được:

Miễn trả cả gốc lẫn lãi

Do miễn trả lãi và gốc nên bạn sẽ phải thanh toán lãi vào cuối tháng 12.

 • Tháng 12, bạn phải trả số tiền là: 1 tỷ * 12% = 120 triệu.
 • Tháng 13 bạn sẽ phải trả gốc và lãi. Trong đó:
 • Lãi tháng 13 là 1 tỷ * 12% / 12 = 10 triệu.
 • Gốc phải trả trong tháng 13 là 1 tỷ/ (10 năm * 12 tháng) = 8,333 triệu đồng.
 • Tổng số tiền bạn phải trả trong tháng 13 là 18,333 triệu đồng.

Miễn trả gốc

Do chỉ miễn trả gốc, nên khách hàng sẽ chỉ trả lãi bắt đầu từ cuối tháng thứ nhất.

 • Số tiền phải trả trong tháng thứ nhất là: 1 tỷ * 12% / 12 = 10 triệu.
 • Số tiền bạn phải trả trong tháng tiếp theo (từ tháng 2 tới tháng 12) là 10 triệu đồng/tháng.
 • Tháng 13, bạn cũng sẽ phải trả số tiền là 18,333 triệu đồng/tháng.

Phân Biệt Thời Gian Ân Hạn Và Thời Gian Gia Hạn Nợ

Đừng nhầm lẫn giữa thời gian ân hạn vời thời gian gia hạn nợ nhé vì đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thời gian gia hạn nợ là thời điểm khi hợp đồng vay tiền của bạn đến hạn tất toán mà bạn không có đủ tiền đóng để kết thúc hợp đồng thì có thể xin gia hạn nợ thêm một khoản thời gian nữa tùy theo thỏa thuận giữa 2 bên.

Để dễ hiểu hơn ta có thể lưu ý đặc điểm nhận biết của hai định nghĩa này như sau:

 • Thời gian ân hạn xảy ra vào đầu hợp đồng vay tiền.
 • Thời gian gia hạn nợ xảy ra vào cuối hợp đồng vay tiền.

Những Lưu Ý Quan Trọng Về Thời Gian Ân Hạn Nợ Gốc

Thông thường, số tiền khách hàng phải trả trong suốt thời gian ân hạn bao gồm cả gốc và lãi sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận ký hợp đồng tín dụng giữa ngân hàng và khách hàng. Do đó, các bạn cần tìm hiểu kỹ hợp đồng tín dụng để năm bắt được thời gian trả nợ của mình.

Các trường hợp thường xảy ra ân hạn nợ gốc như:

 • Trong thời gian ân hạn bạn sẽ không phải trả nợ gốc nhưng không đồng nghĩa với việc bạn sẽ được miễn số tiền nợ gốc đó. Số tiền nợ gốc phải trả cho ngân hàng hàng tháng sẽ được tính bằng cách chia tổng số tiền nợ gốc cho thời gian còn lại của khoản vay.
 • Số tiền lãi phát sinh trong quá trình ân hạn vốn thường được cộng dồn để trả cho ngân hàng vào kỳ hạn trả nợ đầu tiên.
 • Khách hàng vẫn sẽ phải trả lãi theo đúng kỳ hạn trong trường hợp tiền lãi không được ân hạn và số tiền lãi này được xác định trong hợp đồng tín dụng.

Các Lưu Ý Quan Trọng Khi Tiến Hành Ân Hạn Nợ Gốc

Các bạn cần lưu ý những điểm sau để được chấp thuận ân hạn nợ gốc:

 • Bạn vẫn cần trả đầy đủ số tiền đã vay ngân hàng sau thời gian ân hạn theo đúng thời gian đã ký trên hợp đồng tín dụng dù được miễn trả gốc trong thời gian ân hạn.
 • Để được ân hạn nợ gốc, bạn cần chủ động yêu cầu ngân hàng và đưa ra lý do thuyết phục để ân hạn vì ngân hàng sẽ không bao giờ chủ động đưa ra yêu cầu này với khách hàng.
 • Thời gian ân hạn nợ gốc khác với thời gian gia hạn nợ. Thời gian gia hạn nợ là thời gian kéo dài ngày vay vốn hơn so với thời gian ban đầu. Còn ân hạn nợ gốc là được miễn trả gốc và lãi trong một khoản thời gian nhất định.

Những Ngân Hàng Đang Chấp Nhận Ân Hạn Nợ Gốc

Như đã được nhắc đến, thông thường, các ngân hàng sẽ không chủ động và khuyến khích khách hàng ân hạn nợ gốc. Nhưng trong trường hợp có nhu cầu ân hạn nợ gốc, các bạn cần nêu rõ yêu cầu này với phía ngân hàng.

Lưu ý đến các ngân hàng đang chấp nhận ân hạn nợ gốc
Lưu ý đến các ngân hàng đang chấp nhận ân hạn nợ gốc

Để được chấp thuận yêu cầu ân hạn nợ, khách hàng cần có lịch sử tín dụng tốt và có lý do phù hợp. Mặc dù vậy, hiện nay cũng có một số ngân hàng đưa ra chính sách ân hạn vốn dành cho các khách hàng thân thiết hoặc gói vay đặc biệt như:

 • Ngân hàng ACB: ACB triển khai chính sách ân hạn nợ gốc tới 2 năm cho khách hàng thân thiết là hội viên của Blue Diamond hoặc đã vay tại ACB. Chương trình được áp dụng với tất cả các khoản vay với mục đích tiêu dùng.
 • Ngân hàng VPBank: Hiện nay, VPBank cũng đang áp dụng ân hạn vốn đối với các khách hàng vay trung và dài hạn đầu tư cho các dự án kinh doanh, tài sản cố định.
 • Ngân hàng MBBank: MBBank triển khai ân hạn nợ gốc tối đa 12 tháng cho khách hàng vay mua nhà.

Kết Luận

Trên đây là toàn bộ thông tin giải đáp cho câu hỏi ân hạn nợ gốc là gì cũng như những lưu ý trong quá trình ân hạn nợ gốc chi tiết nhất. Hy vọng các bạn đã có những thông tin bổ ích để phục vụ cho công việc và cuộc sống!

Thông tin được biên tập bởi vaytien79.com

5/5 - (1 bình chọn)